1/7

Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava bol založený a vyvíja svoju športovú činnosť od roku 2002. Klub bol založený rodičmi ako občianske združenie s cieľom zabezpečiť pre svoje deti športové vyžitie a zmysluplné trávenie voľného času spojené s pobytom v prírode a na horách. Jeho činnosť je zameraná na pretekárske zjazdové lyžovanie na úrovni výkonnostného športu a na rozvoj všestranných pohybových aktivít detí vo veku od 6 rokov. 

V klube sa deti naučia nielen lyžovať, ale zdokonalia sa v rozličných pohybových aktivitách, akými sú napríklad gymnastika, plávanie, bicyklovanie, beh, in-line korčuľovanie, vodné lyžovanie a loptové hry, ktoré prispievajú nielen k rozvoju ich sily, rýchlosti, koordinácie, vytrvalosti a ohybnosti, ale aj k vzťahu k celoživotnému športovaniu a zdravému životnému štýlu.

 

Tréningový proces prebieha celoročne v troch obdobiach – prípravnom, pretekárskom a prechodnom. Deti sú vekovo rozdelené do družstiev. V tréningoch využívame štandardné overené ako aj nové netradičné metódy pod vedením kvalifikovaných a skúsených trénerov. Vyvrcholením tréningového procesu počas uvedených období je účasť detí na rôznych pretekoch v behu, in-line korčuľovaní, MTB cyklistike, ale najmä v zime na pretekoch Slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní predžiakov a žiakov a družstva juniorov na pretekoch FIS doma aj v zahraničí. 

 

V prípravnom období sa už niekoľko rokov venujeme in-line Alpine slalomu, ktorý je mladým športovým odvetvím blízkym lyžovaniu.  Medzi naše široké športové aktivity patrí aj organizácia obľúbených verejných pretekov In-line slalom, ktoré usporiadavame každoročne od roku 2003 v spolupráci s MÚ Bratislava Nové Mesto.

Lyžiarsky oddiel Karpaty je aj zakladajúcim členom Asociáce SIAS (Slovak in-line Alpine slalom) začlenenej vo svetovej federácii WIAC , ktorá zastrešuje nové športové odvetvie. Výsledkom činnosti klubu sú popredné umiestnenia a mnohonásobné víťazstvá v súťažiach, ktorých sa členovia klubu pravidelne zúčastňujú. Klub je celoročne otvorený na prijímanie nových záujemcov.